al contingut a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament i política de protecció de dades

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones

Registre d'activitats de tractament - RAT

Llistat de tractaments propis

AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Relació de tractaments propis del responsable AJUNTAMENT DE TARRÉS.

Tractament PROPI 

Codi: 2

Nom: SERVEIS SOCIALS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'ASSISTÈNCIA SOCIAL. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: Clientes y usuarios, 

Tractament PROPI 

Codi: 3

Nom: REGISTRE CIVIL 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DEL REGISTRE CIVIL DEL MUNICIPI, NAIXAMENTS, CASAMENTS,  DEFUNCIONS. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS, PARES, MARES, TUTORS LEGALS,  REPRESENTANTS LEGALS

Tractament PROPI 

Codi: 4

Nom: ARXIU MUNICIPAL 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL, EN TOT TIPUS DE SUPORTS. Mesures tècniques: LES DATALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT. 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS I PROVEÏDORS

Tractament PROPI 

Codi: 5

Nom: PADRÓ D'HABITANTS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DE LES ALTES,BAIXES I MODIFICACIONS DEL PADRÓ D'HABITANTS  MUNICIPAL. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS, PARES, MARES I TUTORS LEGALS

Tractament PROPI 

Codi: 6

Nom: REGISTRE D'ENTRADES I SORTIDES 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DE TOTES LES ENTRADES I SORTIDES DE DOCUMENTS, SOL·LICITUDS,  PETICIONS, CORRESPONDÈNCIA. 

Mesures tècniques: LES DATALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: Clientes y usuarios, Proveedores, socios o miembros, propietarios o  inquilinos. HABITANTS, USUARIS, PROVEÏDORS, SOCIS O MEMBRES, PROPIETARIS O INQUILINS.

Tractament PROPI 

Codi: 7

Nom: CEMENTIRI 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DEL CEMENTIRI, SOL·LICITUD I ADJUDICACIÓ DE NÍNXOLS, LLICENCIAS DE  SEPULTURA 

Mesures tècniques: LES DATALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT. 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Tractament PROPI 

Codi: 8

Nom: CENS D'ANIMALS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ D'ALTES I BAIXES DEL CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA. Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS

Tractament PROPI 

Codi: 9

Nom: ENTITATS I ASSOCIACIONS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: REGISTRE DE TOTES LES ENTITATS I ASSOCIACIONS MUNICIPALS. Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS, ASSOCIATS

Tractament PROPI 

Codi: 10

Nom: GESTIÓ DE TRIBUTS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I TAXES MUNICIPALS. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

Tractament PROPI 

Codi: 11

Nom: LLICÈNCIES D'OBRA I URBANISME 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ D'URBANISME, D'OBRES PARTICULARS I PÚBLIQUES. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

Tractament PROPI 

Codi: 12

Nom: LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ I TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES I AMBIENTALS. Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

Tractament PROPI 

Codi: 13

Nom: EXPEDIENTS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ D'EXPEDIENTS EN GENERAL I DE PROCEDIMENT ADMINSTRATIU. Mesures tècniques: LES DATALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

Tractament PROPI 

Codi: 14

Nom: ELECCIONS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE TOT EL REFERENT A LES ELECCIONS I ELECCIÓ DELS  MEMBRES DE LA MESA. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, CANDIDATS A CÀRRECS ELECTES, 

AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Tractament PROPI 

Codi: 15

Nom: DECRETS D'ALCALDIA 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: REDACCIÓ I ARXIU DELS DECRETS D'ALCALDIA 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS, PROVEÏDORS

Tractament PROPI 

Codi: 16

Nom: ACTES DE PLE 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: REDACCIÓ I ARXIU DE TOTES LES ACTES DEL PLE. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS, PROVEÏDORS+

Tractament PROPI 

Codi: 17

Nom: PISCINES 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I ABONAMENTS D'USUARIS I TOT TIPUS  D'ACTIVITATS REALITZADES A LES INSTAL·LACIONS. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE CONFIDENCIALITAT Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS.

Tractament PROPI 

Codi: 18

Nom: FIRES FESTES I MERCATS 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DE FIRES I FESTES, DE SOL·LICITUDS DE FIRANTS I COMERÇ AMBULANT. Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS, USUARIS, PROVEÏDORS, FIRANTS

Tractament PROPI 

Codi: 19

Nom: JOVENTUT 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DEL CASAL JOVE, PLA LOCAL DE JOVENTUT I DIFERENTS ACTIVITATS  PROMOGUDES DINS DE LA REGIDORIA. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

Tractament PROPI 

Codi: 20

Nom: ENSENYAMENT 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DELS EDIFICIS, INSTITUT, L'EOI, ESCOLES PÚBLIQUES I QUALSEVOL  ACTIVITAT ORGANITZADA DINS DE LA REGIDORIA D'ENSENYAMENT. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS

AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Tractament PROPI 

Codi: 21

Nom: LABORAL I RRHH 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: Gestió del personal i relació laboral amb els empleats, la seva formació, l'elaboració de  nòmines, assegurances socials i cotitzacions. 

Mesures tècniques: - Pseudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat,  integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la  disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés  de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a  garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats.

Tractament PROPI 

Codi: 22

Nom: OFIMÀTICA I CONTACTES 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: Gestió administrativa, dels contactes i agenda. 

Mesures tècniques: - Pseudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat,  integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la  disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de  verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a  garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats, Clients, Usuaris, Proveïdors i Persones de contacte.

Tractament PROPI 

Codi: 23

Nom: COMPTABILITAT I FISCAL 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: Gestió fiscal, comptable i administrativa de l'empresa. 

Mesures tècniques: - Pseudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat,  integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la  disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de  verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a  garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors.

Tractament PROPI 

Codi: 25

Nom: PROTECCIÓ DE DADES  

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: Gestió de la protecció de dades, document de seguretat i auditories de l'empresa. Mesures tècniques: - Pseudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat,  integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la  disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés  de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a  garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats, Clients, Usuaris i Proveïdors.

 

AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Tractament PROPI 

Codi: 26

Nom: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I ACTUACIÓ ENFRONT L'ASSETJAMENT SEXUAL Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: Gestió de la prevenció de riscos laborals dels empleats. Prevenció i actuació enfront  l'assetjament, ja sigui assetjament sexual, per raó de sexe, discriminatori o psicològic o moral en el  context professional. 

Mesures tècniques: - Pseudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat,  integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la  disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés  de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a  garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats.

Tractament PROPI 

Codi: 27

Nom: WIFI 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: Gestió de la relació de la wifi. 

Mesures tècniques: - Pseudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat,  integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la  disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de  verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a  garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Clients i usuaris.

Tractament PROPI 

Codi: 28

Nom: ESPLAI ESTIU 

Responsable: AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Finalitat: GESTIÓ DEL ESPLAI D'ESTIU. 

Mesures tècniques: LES DETALLADES AL DOCUMENT DE SEGURETAT 

Col·lectius d'interessats: EMPLEATS, HABITANTS, USUARIS, PROVEÏDORS, 

Llistat de tractaments de tercers

AJUNTAMENT DE TARRÉS 

Relació de tractaments per compte de tercers on AJUNTAMENT DE TARRÉS actua com a encarregat.

Tractament DE TERCERS 

Codi: 1

Nom: PIC CADASTRE 

Responsable:  

DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE 

Finalitat: PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL, GESTIÓ DE SOL·LICITUDS D' INFORMACIÓ  CADASTRAL. 

Mesures tècniques: Las detalladas en el documento de seguridad. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquesta pàgina, l’AJUNTAMENT DE TARRÉS vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

NORMATIVA

- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) 

RGPD 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

LOPDGDD 

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE TARRÉS

L’AJUNTAMENT DE TARRÉS, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). 

El delegat/a de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’AJUNTAMENT DE TARRÉS compleixi correctament la normativa de protecció de dades.


Si té dubtes sobre com s'aplica la normativa de protecció de dades a AJUNTAMENT DE TARRÉS, pot contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@tarres.cat

S'exclouen consultes que no tinguin relació amb Protecció de Dades. Consultes procediments i obligacions de caràcter administratiu, així com qualsevol altra queixa o suggeriment de tipus general, han de realitzar-se a través d'aquest correu ajuntament@tarres.cat

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

L’AJUNTAMENT DE TARRÉS aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i disposa del Registre d’Activitats de Tractament (RAT). 

Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 

RAT – Registre d’Activitats de Tractament [Al principi d'aquesta pàgina]

ACCESSOS DIRECTES A INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES PERSONALS

Política de Privacitat

Política de Cookies