al contingut a la navegació Informació de contacte

Ruta dels camins de l'aigua al secà

Els camins de l'aigua al secà, és una ruta circular i senyalitzada que transcorre pel terme de Tarrés i uneix diversos elements patrimonials privats i públics lligats a la pedra seca i l'aprofitament de l'aigua: basses, pous, cisternes, aljubs, fonts, safareigs...

Fins a mitjans segle XX, la gent del poble anava majoritàriament al camp a treballar amb animals. Per aquest motiu construïen aquests elements patrimonials amb el propòsit d'emmagatzemar l'aigua -que es recollia sobretot amb la pluja- i utilitzar-la per abeurar als animals (cavalls, mules, ases, gossos, etc) i per a ells mateixos durant les llargues jornades de treball. A més, on hi havia pous o aljubs generalment també hi havia prou aigua per regar i fer-hi hort.

Als anys 50 i 60 es van generalitzar dos fenòmens que van fer caure en desús o en l'abandó aquests elements de l'arquitectura popular: en primer lloc, la mecanització del camp, que ja no feia necessàries les basses o cisternes per abeurar els animals; en segon lloc, l'emigració cap a les ciutats, que suposà l'abandonament de molts camps de conreu, els quals quedaren erms. Tot plegat va comportar que, amb els anys, aquest ric patrimoni fet amb pedra seca caigués en l'oblit i, progressivament, s'anés deteriorant.

Aquesta ruta respon a la voluntat de restaurar aquests elements patrimonials, posar-los en valor i recuperar espais per l'ús de lleure de la gent, tant de propietat privada (però que restaran accessibles per a tothom), Com de propietat pública, corresponents a fonts públiques i antics camins de ferradura (per a pas d'animals) o carrerades per al pas de bestiar. Pels mateixos motius que s'ha explicat més amunt, aquests vials també van caure en desús i quedaren intransitables, motiu pel qual s'han hagut d'arranjar i s'han hagut de restaurar diversos marges de pedra seca, com ara els marges del camí de l'Hospital o Fontfreda.

El recorregut s'inclou, en part, dins l'espai natural protegit de la Vall de Vinaixa. Transcorre entremig de camps d'oliveres, de vinyes i d'ametllers, de camps de cereals en mosaic amb els boscos de pi blanc i alzina que proporcionen ombra abundant, travessa diversos fondals i valls i s'enfila fins al capdamunt de serres i altiplans que sobrepassen els 600 metres d'alçada.

És un itinerari 100% pedalable, amb pujades i baixades que pot realitzar-se en bicicleta tot terreny, a peu o a cavall. Té una distància total de 14,6 km. Tanmateix, hi ha una drecera que retalla el recorregut (8,9 km en total).

Desitgem que gaudiu de la ruta i descobriu, al llarg del recorregut, el ric patrimoni de pedra seca i aigua, trets distintius de la pagesia tarresana i garriguenca.