al contingut a la navegació Informació de contacte

La Ferreria - Col·lecció d'eines de Cal Ferrer

Us trobeu a l'antic corral de cal París. Aquest espai, rehabilitat durant l'any 2019, recull el conjunt d'eines i d'elements que contenia la ferreria situada als baixos de cal Ferrer, on vivia Francisco Pujol Pelegrí, l'últim ferrer de Tarrés.

En la darrera etapa de la seva vida el van cuidar els seus cunyats, Ramon i Teresa, i quan morí el 1982 els va deixar en herència la ferreria. Ramon no va voler desfer-se mai de cap de les eines i peces del taller, ja que el ferrer sempre li havia demanat que aquestes es quedessin al poble. Complint els seus desitjos, el conjunt es va donar a l'Ajuntament.

IMG_20190917_215636_424.jpg

L'any 2010 Arnau Galí va fer l'inventari complet de tots els estris del ferrer. La col·lecció està formada per més d'un centenar de peces, de les quals destaquen:

  • El fornal: és el fogó utilitzat per escalfar metalls per tal de forjar-los. Generalment és una estructura de maó en la qual s'aviva el foc i al damunt s'hi col·loca la peça que cal fondre o forjar per tal que agafi la temperatura adequada. Disposa d'una xemeneia per on surt el fum fruit de cremar el combustible.

 IMG_20190917_215529_252.jpg

  • La manxa: és un dispositiu mecànic que té la funció de contenir aire per expulsar-lo en direcció al fornal. D'aquesta manera s'aporta aire al combustible -carbó-, seleva el nivell de combustió i així, la quantitat de calor, que permet la fosa o forja dels metalls que s'han de treballar.
  • L'enclusa: és on es dona forma als metalls calents colpejant-los. Forjar una enclusa no era fàcil; per això se signaven, fet que diferenciava els tallers i lany de creació. L'enclusa de cal Ferrer té tres inscripcions diferents al mateix costat: al centre hi posa AUBRY (correspon a la casa de fabricació, una marca francesa); a sota, la data de fabricació 1890, i a la dreta, el pes de l'enclusa, 110 kg.

 IMG_20190917_215504_807.jpg

  • El trepant de sobretaula: és una màquina de fer forats que s'utilitza per a perforar materials diversos. La màquina és accionada a partir d'una maneta; disposa d'un seguit d'engranatges acabats en un recipient que porta broques, i aquestes es poden canviar per fer forats de diferents gruixos.

IMG_20190917_215519_027.jpg

  • El banc de treball: és una taula de fusta de superfície circular amb tres potes. En una de les potes hi ha fixat el cargol de banc, que subjecta i fixa les peces que cal treballar. Serveix per treballar la peça i dipositar-la a sobre.
  • La mola d'aigua: és un conjunt compost per una pedra circular inserida en una altra en forma de pica i un pedal per accionar la mola pròpiament. Serveix per esmolar les eines de tall que utilitza el ferrer.

A part d'aquests elements més grans, el conjunt està format per totes les eines necessàries per desenvolupar les feines pròpies del ferrer: les de forjar, que s'utilitzaven, un cop escalfat el ferro, per treballar-lo (com el mall); les de ferrar, que servien per canviar i ajustar les ferradures dels animals (com el botavant, les mordasses, el tallant o el desferrador); les de mesurar, que s'empraven per prendre mides de superfícies i gruixos (com la sentenella, el compàs, l'escaire o el peu de rei); les de subjectar, que servien per agafar la peça en calent i treballar-la (com les tenalles); les de foradar o tallar, que s'utilitzaven per tallar trossos de ferro o acer o foradar-los (com l'escarpa, la serra o les broques), i d'altres que protegien el ferrer mentre treballava (com el davantal o les ulleres).

Francisco Pujol va ser la tercera i darrera generació d'una família de forjadors. Era un pagès que dedicava part del temps de treball a fer de ferrer; molt destre en el ferratge d'animals, les seves bones mans feien que vinguessin a ferrar mules i matxos des d'altres pobles de l'entorn. També es dedicava a fer i reparar eines del camp, així com objectes funcionals o decoratius de les cases com baranes, reixes o portatorretes, per posar-ne alguns exemples.