al contingut a la navegació Informació de contacte

Dades generals

Partit judicial - Lleida

Comarca - Les Garrigues

Extensió en km2 - 12.89

Altitud - 578m

Habitants - 106

Capital de comarca - Les Borges Blanques

Distància a Lleida en km - 42

Tarrés

Codi
252189
Comarca
Garrigues
Població
118
Superfície
13,01
Densitat
9,1
Altitud
578

Superfície (km²)

Municipi
13,01
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9,1
Comarca
23,7
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
59
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
59
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
118
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
21
Comarca
2.410
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
65
Comarca
11.666
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
3.828
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
1.031
Catalunya
256.461

Població

Municipi
118
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
1.246
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
30
Comarca
6.405
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
1.846
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
401
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
59
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
9
Comarca
1.164
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
35
Comarca
5.261
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
14
Comarca
1.982
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
630
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
59
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
107
Comarca
14.962
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
6
Comarca
1.072
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
2.901
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
118
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
116
Comarca
16.070
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
2.865
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
118
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
57
Comarca
8.234
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.664
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
59
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
59
Comarca
7.836
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
1.201
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
59
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
277
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
267
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
2
Comarca
544
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
2.665
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
62,9
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
70
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
57
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
0
Comarca
127
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
153
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
134
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
1
Comarca
287
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
18
Comarca
2.196
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
9
Comarca
2.082
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
9
Comarca
1.488
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
6
Comarca
1.233
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
3
Comarca
576
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
45
Comarca
7.578
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
13
Comarca
-21
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
13
Comarca
-41
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
347
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
261
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
287
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
347
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-9,35
Comarca
-8,44
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
121,5
Comarca
2,37
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
112,15
Comarca
-4,85
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
104
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
103
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
102
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
88
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
104
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
48
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
144
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
251
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
8,1
Comarca
19,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,2
Comarca
34,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,3
Comarca
20,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
34,5
Comarca
25,6
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
14.253
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
75,7
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
84
Comarca
13.976
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
76,2
Comarca
61,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
88
Comarca
14.014
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
86,4
Comarca
72,9
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
89
Comarca
14.172
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
92,1
Comarca
74,9
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
30
Comarca
4.545
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
25
Comarca
3.375
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
55
Comarca
7.920
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
60
Comarca
8.440
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
325
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.015
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
265
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.040
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.645
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
755
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
220
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
720
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.860
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.385
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.540
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
720
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.645
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
2
Comarca
584
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
14
Comarca
5.417
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.170,01
Comarca
941,09
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
7
Comarca
2.443
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
6
Comarca
2.318
Catalunya
795.474

Total

Municipi
13
Comarca
4.761
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,1
Comarca
66,1
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
94,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
54,3
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
6,1
Comarca
415,8
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
39,3
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
6,7
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2,2
Comarca
315,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
4,4
Comarca
354,8
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
6,7
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
46
Comarca
7.580
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
64
Comarca
4.927
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
110
Comarca
12.507
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
41,8
Comarca
60,6
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
111,3
Comarca
91,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
155
Comarca
16.998
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
20.774
Comarca
36.078
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
104
Comarca
274
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.422
Comarca
18.096
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.964
Comarca
5.106
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
179
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
179
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
36
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
6
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
45
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
24
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
57
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
8
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
179
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
20
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
92
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
53
Comarca
11.396
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
12
Comarca
1.781
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
10
Comarca
3.645
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
3
Comarca
952
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
78
Comarca
17.774
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,1
Comarca
1,08
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
53,2
Comarca
41,3
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
100
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
5,61
Comarca
42.258,88
Catalunya
3.823.878,74