al contingut a la navegació Informació de contacte

Arxiu documental municipal

L'Arxiu Municipal de Tarrés conté tota la documentació generada o rebuda per l'Ajuntament de Tarrés des de l'any 1855 fins a l'actualitat.

També conserva tota la documentació generada per la Cambra Agrària Local de Tarrés (Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés fins al 1978), la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés, el Jutjat de Pau de Tarrés, i el fons documental personal de l'Antonio Arbós Pasqual, fill de Tarrés.

Compta amb un sistema efectiu de consulta de l'arxiu, adreçat al personal municipal en les seves necessitats d'informació diàries, així com a investigadors, historiadors i públic en general, interessats per la documentació de l'arxiu històrica i actual. Aquesta eina de consulta, accessible per Internet, informa de la documentació disponible, la seva localització, i detalls sobre el seu suport o contingut. 
 
L'accés físic a la documentació només es podrà fer prèvia petició i autorització de la comissió de govern municipal, seguint les seves directrius d'accés a l'arxiu municipal.