al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts gestió forestal sostenible 2021 finançat pel FEADER

DILLUNS 21 NOVEMBRE 2022

La Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 28 d’abril de 2021, un ajut per a actuacions incloses en l’annex 5 d’Infraestructures en la Prevenció d’Incendis Forestals per un import de 26.272,22 €.
L’ajut ha anat destinat a l’arranjament següent: Marge escollera Camí Fondo dels massos o de Fulleda; paviment de formigó amb fibres al camí del Corregó”: Ha estat finançat pel Fons Feader.
Mitjançant l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny (DOGC núm. 7655, de 03.07.2018), la Generalitat va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i va convocar per a l’any 2020, mitjançant la Resolució ARP/1411/2020, de 10 de juny (DOGC núm. 8158, de 19.06.2020), i d’acord amb aquestes bases, els ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal especificades en el seu annex 5.